Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä: Ovaskala Oy, Schaumanintie 29, 57220 Savonlinna Y-tunnus 2059600-8

Rekisteriasioita hoitava henkilö: Mari Ovaska

Rekisterin käyttötarkoitus: Keräämme tietoa asiakkaan suostumuksella ja käsittelemme lomakkeilla saatua asiakaspalautetta asiakaspalveluun, asiakassuhteiden ylläpitoon sekä rekrytointiin liittyen.

Rekisterissä kerätään: nimi, osoite, syntymäaika, puhelinnumero, työkokemus- ja koulutustietoja sekä vapaamuotoista palautetta. Asiakas voi pyytää tietojensa poistamista milloin tahansa.

Tietoja säilytetään: Tietoja säilytetään palvelimellamme korkeintaan kalenterivuosi. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Analytiikka: Käytämme Googlen analytiikkapalveluita kävijämäärien ja sivuvierailijoiden seurannassa. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Automaattinen päätöksenteko: Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.